தற்போதைய திறப்புகள்

  • சிக்கலான திட்டமிடல் மற்றும் விரிவான காலண்டர் மேலாண்மை, அத்துடன் உள்ளடக்க மேலாண்மை மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகளுக்கு தகவல் ஓட்டத்தை ஒருங்கிணைத்தல்
  • ஹோட்டல் முன்பதிவு, போக்குவரத்து மற்றும் உணவு ஒருங்கிணைப்பு உள்ளிட்ட மூத்த நிர்வாகிகளின் பயணம் மற்றும் பயணம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளை நிர்வகித்தல், ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் ஏற்பாடு செய்தல்
  • தட்டச்சு செய்தல், கட்டளையிடுதல், விரிதாள் உருவாக்கம் மற்றும் தாக்கல் முறைமை மற்றும் தொடர்பு தரவுத்தளத்தை பராமரித்தல் போன்ற நிர்வாக மற்றும் அலுவலக ஆதரவைச் செய்யவும்
  • அனைத்து பொருட்களிலும் தொழில்முறை மற்றும் கடுமையான இரகசியத்தன்மையை பராமரிக்கவும், வணிகத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது விருப்பத்துடன் செயல்படவும்
  • குழு தகவல்தொடர்புகளை ஒழுங்கமைக்கவும் மற்றும் நிகழ்வுகளைத் திட்டமிடவும், உள் மற்றும் வெளியில்
  • அடிப்படை கணக்கியல் உள்ளீடுகளைச் செய்து கணக்குக் குழுவிற்கு உதவுங்கள்
  • இந்த பாத்திரம் சில பின்-அலுவலக விற்பனை மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவை செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியது (பயணங்கள் இல்லை) அதாவது வாடிக்கையாளர்களை பணம் கேட்டு அழைப்பது அல்லது நிலுவையில் உள்ள ஆர்டர்களைப் பின்தொடர்வது போன்றவை
  • ஆங்கிலத்தில் சரளமாக தெரிந்திருக்க வேண்டும்